Insändare Tack Lars-Åke Holm för en bra artikel i Corren 2018-08-27, det är alltid intressant att läsa där någon förstår sig på energiomställning och klimatutsläpp. Miljökommunalrådet Rebecka Hovenberg har fått rubriker i Corren den senaste tiden, förslagen har varit populistiska och kommer inte att bidra i någon större omfattning i omställningsarbetet, elcyklar för 119 000 kr/st.

Rebecka Hovenberg bör i stället ta tillfället och satsa på att flytta simhallen till platsen vid Saab Arena. Med gemensamma krafter tillsammans med Tekniska verken där Hovenberg är ordförande skulle detta kunna bli en demonstrationsanläggning och visa upp som en ”riktig” miljö- och energiåtgärd.

Isarna går alldeles utmärkt att kyla med fjärrvärmedrivna kylmaskiner, finns idag i Halmstad och vid Slite på Gotland. Då kan Tekniska verken glädjas åt ökad omsättning och som bidrar till att få Linköpings kommun fossilfritt 2025. Kylmaskinerna kommer att avge överskottsvärme i stora mängder, vilket kommer att räcka till att värma hela simhallen.

Placeringen av simhallen vid Saab Arena har många fördelar:

- Mark som inte går att använda till bostäder

- Nära till Resecentrum

- Ingen ökad trafik på Hamngatan, Lasarettsgatan eller Brokindsleden

- Inga problem för närboende med trafik och ljud från drift

- Närheten till övriga sportaktiviteter som Saab Arena, framtida multiarena, fotbollsarenan. Linköping skulle få ett framtida sportcenter

- Goda möjligheter till parkering för barnfamiljer

- Mindre problem under byggtiden gällande badsjön på Tinnis.

- Den nya simhallen ska bli futuristisk för att få ned byggkostnaden, då kommer den att passa in vid Saab Arena.

Efter årets sommar, är det någon som tror på ett projekt där Tinnis kan bli stängt upp till 6 år? Dessutom har Bergsbadet drabbats av vattenpest. Alla partier är helt övertygade om att den varma sommaren är resultatet av ökade koldioxidutsläpp och att framtida somrar kommer att bli varma.

En sista fundering, var ska elen komma ifrån? Allt ska bli elberoende, bilar ska gå på el, SSAB ska byta ut kolet mot el. Kärnkraften som står för cirka 40 procent av vår el ska också läggas ned. Vindkraft och solceller kommer aldrig att kunna ersätta detta.

Gör Tinnis till en gröna lunga och park i Linköping utan stängsel och inrama badet med genomtänkt och arkitektoniskt väl avvägda byggnader med restauranger och så vidare. Bli en ny del i en utökad innerstad, där passar inte någon futuristisk simhall in. Dessutom skulle en simhall vid Saab Arena vara ett startskott på utveckling av andra sidan Stångån.

Lars-Ove Gustavsson och Åke Andersson

50 år inom energibranschen