Insändare Svar på "Klimatet och debattklimatet", krönika, 20/3.

Corren gillar inte aktivister. Det blir tydligt i en hånfull krönika på ledarsidan den 20 mars, signerad Patrik Strömer. Han skriver, i en travesti på Hjalmar Söderberg: ”Aktivisten vill först och främst få uppmärksamhet, därefter förändring, i brist därpå skapa panik och ingiva människorna något slags känsla.”

Bara några dagar tidigare, den 15 mars, publicerade 270 klimatforskare en artikel i DN till stöd för de unga aktivisterna. De skriver: ”Ungdomarna har fått kritik för att de inte följer skolplikten. Deras metoder må vara kontroversiella i vissas ögon, men de gör uppoffringen för att undvika betydligt större uppoffringar i framtiden. Ungdomarna strejkar för det som alla generationer förväntar sig, rätten till en framtid och att beslutsfattare ska ta ansvar utifrån vetenskapliga insikter ... I dag gör samhället varken tillräckligt för att minska påverkan på klimat och ekosystem, eller för att förbereda oss för konsekvenser av denna brist på agerande ... Ungdomarnas mobilisering av Fridays for Future och Climate Strike visar en generation som tar ställning i en av mänsklighetens största frågor. De förtjänar respekt”.

Strömer vill bidra till ett bättre debattklimat, påstår han. Men effekten blir den rakt motsatta. Hans krönika bygger på fördomar och faktaresistens. Han anklagar, på oklara grunder, aktivister för att hävda att politikerna inte gör något. Men att politikerna gör för lite och för långsamt anser även klimatpolitiska rådet, enligt en artikel i Corren (!) den 22 mars. Omställningen går för långsamt, säger rådets vice ordförande Johan Kuylenstierna, som väl knappast kan anklagas för att vara aktivist?

De 270 forskarna skriver också: ”Vetenskapen är tydlig, grunderna enkla att förstå och det finns en enighet inom forskarvärlden om att effekterna av de mänskligt skapade klimatförändringarna leder till omfattande konsekvenser för ekosystem, samhällen och individer.”

Vad är oklart i detta, Patrik Strömer? Vad är det som får dig att förhåna dem som kräver en snabb och kraftfull omställning till en hållbar värld och en dräglig framtid för våra barn och barnbarn?

Anika Agebjörn

Arne Forsling

Elin Jacobsson

Maj-Lis Persson

Ninna Stensgård

föreningen Hållbart Rimforsa

Svar:

Den avslutande frågan ”Vad är oklart i detta?” är precis så oklar som tyvärr är alltför vanligt. Det finns nämligen inte ett enda konkret förslag i repliken. Några förslag som annars förts fram i debatten är att ”Lägga sig ner och dö med värdighet” som Roy Scranton föreslagit? Global diktatur enligt Torbjörn Tännsjö? Utbyggd kärnkraft som IPCC föreslår? Hållbart Rimforsa borde ha kunnat presentera något förslag, för utan konkretion går det inte att lösa problem. God vilja är en förutsättning, men räcker inte på egen hand.

Patrik Strömer