Insändare Svar på ”Myter om etanol och biojetbränsle”, 16/3. Slutreplik.

Kjell Andersson, om du anser att jag är ute och cyklar, vilket jag bokstavligen gör så ofta jag kan, så påstår jag att du läser min insändare ”som fan läser bibeln”.

Att etanol är ett miljövänligt drivmedel är väl ingen tröst om ingen vill ha etanolbilar. Inga nya etanolbilar tillverkas och säljs idag.

Etanolsatsningen betecknas numera som ett miljöpolitiskt misstag i flermiljardklassen. Visst går det att tillverka motorer som går bra på etanol, men Koenigseggs hybridbil var kanske inget bra exempel, då den kostar drygt 20 miljoner.

När det gäller dieselmisstaget kanske vi kan vara överens.

När det gäller elbilarna och biobränslet till flyget påstår jag ingenting. Jag bara ifrågasätter (du kanske inte såg frågetecknen) om dessa båda lösningar också kommer att stöta på samma bakslag om några år på grunda av att man inte tagit hänsyn till andra konsekvenser i sin iver att leverera fossilfri energi.

Sedan kan man ju undra var allt biobränsle ska hämtas. Om bara restprodukter från skogsindustrin ska användas lär vi få avverka mycket skog bara för att försörja inrikesflyget i Sverige. Du, med din anknytning till Svenska Bioenergiföreningen, borde kunna svara på detta.

Överhuvudtaget är det nästan omöjligt för en vanlig ”Svensson” att skaffa sig en uppfattning om hur miljön ska påverkas i rätt riktning då ”experter” ofta har helt motsatta åsikter/lösningar på samma problem.

Politikernas utspel är ju heller ingen vägledning, i de flesta fall bara kortsiktigt röstfiske.

Tack för ordet i detta ämne, för den här gången. Det blev ju en reaktion, vilket var avsikten.

Sture Axelsson