Ordet fritt Vilket parti vill vi vara i migrationspolitiken? Den frågan ställer jag mig som representant för Liberalerna.

År 2015 kom cirka 163 000 flyktingar. Migrationsverket hade inte en chans att utreda varje asylsökandes ansökan inom en kort tid. Handläggningstiderna blev och är långa, men det är bättre än att tumma på rättssäkerheten i bedömningar.

Regeringen har i dagarna kommit med ett förslag om att bevilja asyl för barn som var under 18 år vid ankomst till Sverige förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda, om påbörjade studier och laglydighet med mera. Liberalerna vill studera förslaget i detalj. Det är rätt och seriöst att man vill analysera förslaget noggrant.

Jag personligen anser dock att målet ska vara att de asylsökande som var barn när de kom hit ska få permanent uppehållstillstånd.

Sverige har redan investerat resurser i dessa barn under några år i form av bostad, skolgång och vård. Vi bör fortsätta ta vårt ansvar för de ensamkommande barn som börjat etablera sig här och låta dem fortsätta sina liv och studier i Sverige. Alternativet vore att tvinga dem bryta upp från en tillvaro där de just börjat hitta sitt fotfäste och ”förvisa” dem till en oviss och antagligen mörk framtid i Afghanistan – det är inget som jag kan stå bakom.

Jag menar att det ska vara asylsökandens ålder när de kom hit och lämnade in sin ansökan som ska räknas. De var barn när de kom hit. Det är det som är väsentligt. Vi liberaler måste våga driva en tydlig linje angående de ensamkommande barnen som idag uppehåller sig i Sverige. Den som har sökt asyl som minderårig ska prövas som minderårig, och därmed inte drabbas negativt av långa väntetider på Migrationsverket. Jag stödjer detta av hela mitt hjärta och med mitt fulla förnuft.

Ingen ska hamna i kläm för att Migrationsverket har haft exceptionellt långa handläggningstider. Vi måste stå upp för högsta möjliga humanitet när det gäller barn och unga. Allt annat är otänkbart och står dessutom i strid med barnkonventionen.

Madelaine Pavlidis (L)

leg sjuksköterska

medlem i Liberalerna i Östergötland