Insändare Svar på "Konkret svar önskas från M", 1/9.

När vi moderater säger ”rättigheter, skyldigheter, möjligheter – lika för alla”, så handlar det om att vi idag ser ett Sverige som dras isär. Många lever liv som präglas av jobb, jämställdhet och framtidstro, medan andras vardag består av bidragsberoende, brottslighet och hedersförtryck. Det viktigaste nu är att skapa ett Sverige som håller ihop.

Om vi inte accepterar gängkriminalitet, klanvälde och moralpoliser i välmående områden ska vi inte göra det i miljonprogramsområden heller. Lagen är lika för alla. Om vi förväntar oss att alla som kan ska jobba och göra rätt för sig får bidragen aldrig vara större än en normal lön och kravet att lära sig svenska måste vara tydligt. Ansvaret är lika för alla. Om alla barn ska få en bra chans i livet måste skolan bli bättre – överallt. Det krävs en timma mer undervisning varje dag och fler lärare med högre lön, särskilt i utsatta områden. Möjligheterna ska vara lika för alla.

Sverige ska vara ett land med social rörlighet, där var och en kan ta sig nästan hur långt som helst. Här ska friheten, lagarna och arbetslinjen gälla alla, utan hänsyn till klan, klass eller kön. Inga undantag, ingen utanför, ingen bortglömd.

Andreas Norlén

riksdagsledamot (M), Östergötland