Insändare Svar på ”Dags att vända oss till Lyxfällan”, 4/1.

Signaturen Puckens påstående i Corren 4/1, om att Sverige står ”sämre rustade än aldrig förr” inför en eventuell annalkande lågkonjunktur är dessbättre fel.

Statens budgetöverskott 2017 var 61,8 miljarder. Senaste prognos från Ekonomistyrningsverket om 2018 är ett överskott om 70 miljarder.

Statsskulden på 29 procent av BNP är en av de lägsta i världen och balanseras av tillgångar som överstiger skulden. Signaturen Pucken menar att ”man måste växla några ord med SD” för att råda bot på de av han påhittade ekonomiska missförhållandena.

Senast vi hörde talas om SD var det om deras riksdagsman Jonas Millard (SD) som hade skrivit på nätet om hur man våldtar kvinnor. Ett parti som återkommande utser sådana personer till riksdagen är inget man kan förhandla med om ekonomisk politik.

Organisationen Svenskt Näringsliv står bakom den faktabaserade hemsidan ekonomifakta.se, det är en bra källa med saklig fakta om ekonomiska förhållanden. En av fördelarna med att basera sina politiska åsikter på fakta är att man slipper gå omkring och bekymra sig över problem som ofta inte existerar.