Insändare U-landsbiståndet genom Sida uppgår till cirka 46 miljarder kronor per år, men regeringen säger inte mycket om att Sverige har flest fattigpensionärer i Norden – inkomst mindre än 12 670 kr/månad 2018. Eller om att Sveriges försvar kostar 1 procent av bruttonationalprodukten (BNP) när det under kalla krigets dagar på 50- och 60-talet var 3–4 procent av BNP och vi hade världens fjärde största flygvapen med 21 flygflottiljer – och nu tre.

Det verkar viktigare att Sveriges bistånd till U-länder är 1,1 procent av BNP och världsbäst. Sveriges försvarsutgifter balanserar runt 1 procent av BNP kommande år.

USA:s president Donald Trump har sagt att Europa måste börja kunna försvara sig själv och har krävt att Nato-ländernas försvarsbudgeter höjs till cirka 2 procent av BNP. De uppgår nu till litet mer än 1 procent, medan USA:s egen försvarsbudget är världens största med cirka 3 procent av BNP.

Vi lever i en osäker försvarsmiljö i Östersjöstaterna där ett starkt försvar är bästa medlet för fred. Vid ett anfall är ett starkt flygvapen det bästa motmedlet.

Enligt nyheterna den 20 mars säger politikerna nej till fler nya Gripen E, då det diskuterats 60 nya Gripen E.

Om man nu studerar Sveriges bidrag till u-länder så är mycket av bidragen ofördelade, det vill säga har inget syfte. Vi behöver inte vara världsbäst.

Man skulle kunna pruta ned bidragen till 0,7 procent av BNP då det endast är några få länder i FN som uppnår denna gräns. Denna besparing skulle ge 30 procent av 46 miljarder, det vill säga cirka 14 miljarder kronor.

En del av denna besparing skulle kunna läggas på beställning av 60 nya Gripen E med leverans av 10 per år i 6 år. Varje Gripen E kostar cirka 600 miljoner kronor och innebär då en kostnad av cirka 6 miljarder per år. Den övriga delen av besparingen är cirka 8 miljarder, som kan läggas på fattigpensionärerna och övriga pensionärer.

Detta är något som statsminister Stefan Löfven och Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow borde tänka på, och försvarsminister Peter Hultqvist höja rösten för i regeringen.

Bo-Inge Holmberg

civilekonom, tidigare i regeringskansliet och krigsplacerad på Gotland