Insändare Margareta Fransson skriver i Corren 20 april att ”Gårdsförsäljning är ett hot mot hälsan”. Hon syftar på försäljning av alkohol och inte grönsaker från lokala producenter.

Överkonsumtion av alkohol är skadligt för hälsan, och den som dricker och tappar kontrollen riskerar också att drabba andra, i trafiken eller i hemmet. Det är inget som ska ignoreras, men för folkhälsan är alkoholkonsumtionen en krympande faktor, relativt andra. Och gårdsförsäljning av vin är knappast lättillgänglig alkohol och något som signifikant skulle bidra till överkonsumtion.

Det som däremot är lättillgängligt och bevisat mycket skadligt för folkhälsan är allt socker vi sätter i oss. Läskedryck och godis står för den största delen. Detta finns synnerligen tillgängligt i varje livsmedelsbutik. Solid forskning visar otvetydigt att överkonsumtion av socker ger ökad risk för depression, för fetma, för hjärt- och kärlsjukdomar, samt att det göder cancer. Sockerkonsumtionen är en bomb som långsamt spränger sjukvårdsbudgeten och välfärdsstaten.

Så om Margareta Fransson och Miljöpartiet verkligen vill göra skillnad för folkhälsan så finns här lågt hängande frukter att plocka som kommer ge långt större påverkan än vad ett hinder för gårdsförsäljning någonsin skulle kunna göra!

Trine Vikinge (C)

kandidat till regionfullmäktige