Insändare Medan rubrikerna mörknar på himlen, fortsätter det dagliga jobbet på Katedralskolan. Givetvis påverkas lärare och elever mycket av det okänsliga sätt kommunledningen agerar på. Om fel begåtts är det väl ändå bäst att ha en dialog med berörda parter och arbeta fram nya bra rutiner. Det är väl så man gör? Att det ska mynna ut något kreativt och positivt ur denna soppa som nu råder är naivt att tro.

Mitt råd till kommunledningen: dra tillbaka polisanmälan. Tillsätt en arbetsgrupp som arbetar fram bra rutiner tillsammans med personal. Att det har uppstått subrutiner är självklart inte bra, speciellt om de går emot kommunens riktlinjer, men det är väl inte värre än att det går att korrigera?

Jag har dock full förståelse att inte alla rutiner följs till 100 procent, även om jag inte tänker försvara det. Här är några exempel på problem ni i kommunledningen verkligen kan arbeta med för att få personal att orka och hinna med sin vardag:

1. Vikariepoolen, den är under all kritik och fungerar fruktansvärt dåligt. Den måste omorganiseras omedelbart. Vilken plan har kommunen för att den ska fungera inom 1–2 år? Just nu får vår skola en vikarie kanske var femte gång en lärare är sjuk. Då ställs antingen lektioner in, till nackdel för eleverna, eller så får andra lärare vikariera, till nackdel för lärarna då dessa blir trötta och slitna. En följd av detta är att många lärare kommer till skolan trots att de är sjuka för att inte sätta sina kollegor i extraarbete och det är verkligen inte bra.

2. Den kommunala upphandlingen av diverse tjänster och utbud är parodisk. Det måste finnas ett enklare sätt än vad vi har nu? Om jag som kemilärare vill köpa en citron eller en läsk till en kemilab, får jag inte handla i Hemköp i Ljungsbro, utan måste till Ica i Åleryd. På arbetstid? Nej, på fritiden och utan reseersättning. Det betyder att jag och många med mig hellre handlar själva och står för kostnaden. Och det skapar irritationsmoment, som i förlängningen kan leda till nya subrutiner för att lösa ett konkret problem. Inte för egen vinning, utan för att verksamheten måste fungera. Det är systemet som det är fel på, inte lärarna.

3. Låt lärare göra det de ska, undervisa. Alla andra arbetsuppgifter är egentligen underordnade och kan delegeras till andra arbetsgrupper. Det är lärarbrist idag och då är det väl vettigt att lärare är lärare? Anställ fler personer till skolorna där administrativ hjälp alltid kommer att behövas, där behovet av skolvärdar/rastvakter och extraresurser alltid är stort. Yrkesmentorer har det pratats om i många år, dags att sjösätta? Alla nationella prov som ska utföras och rättas är perfekta uppgifter för andra grupper, till exempel universitetsstuderande? Listan på idéer är lång.

Det finns fler punkter att ta upp, men utrymmet är slut. Ni vet var jag finns, kom gärna över på en kaffe så diskuterar vi mer.

Anders Grafström

Ma/kemilärare på Ljungsbro skola