Insändare När ska Sverige vakna och på allvar ta itu med hedersvåldet?

Jag ser en farlig utveckling där socialtjänst, skola, sjukvård och rättsväsendet sedan länge inte kraftfullt har reagerat – och agerat. Tydliga riktlinjer och lagrum har saknats.

FN uppskattar att det i världen begås mellan 5 000 och 25 000 hedersmord varje år. I Sverige kartlägger länsstyrelsen i Östergötland hedersrelaterad brottslighet. Av de 105 mord som begicks 2016 var 10 hedersmord. Ett mörkertal kan finnas.

Hedersvåld/mord begås oftast av manliga släktingar och godkänns av kvinnliga släktingar. Våldet eller mordet förklaras ofta med religionen, utförs utan ånger och kan godkännas av religiösa ledare eller patriarker. Våldet/mordet begås då öppet – för att det tydligt ska framgå att ”hedern” är återupprättad. Förövaren är ofta en minderårig släkting (som en yngre bror) för att straffet ska bli så lindrigt som möjligt.

Stanfordprofessorn Robert Sapolsky har – i sin bok "Varför vi beter oss som vi gör" – försökt sammanfatta vad som utmärker hedersvåldet/hedersmordet: ”Offren är vanligen unga kvinnor, där kontrollen av deras sexualitet är centralt. De vanligaste 'brotten' av kvinnorna är: att vägra ställa upp på arrangerade äktenskap, att inte vilja täcka huvudet, att vilja utbilda sig, att ha kontakt och umgås med en icke-godkänd man, att vilja skilja sig från en misshandlande make som de tvingats gifta sig med som barn, att vägra vara sina manliga släktingars egendom. Att bli våldtagen är chockerande nog också en anledning till hedersmord. Män kan i sällsynta fall själva bli offer – orsaken är oftast homosexualitet”.

Upprörande är också att underåriga svenska flickor skickas till hemlandet och tvingas eller övertalas att skriva på ett äktenskapskontrakt med en äldre man. I Sverige lever man sedan som gifta och blir flickan gravid så registreras oftast äktenskapet också av svenska myndigheter.

I lagboken finns ännu inte hedersvåld/mord definierat som brott. I stället får andra lagrum användas som mord, kvinnofridskränkning och misshandel. Och först nu, 2018, har den senfärdige Morgan Johansson och justitiedepartementet inkommit med ett slutbetänkande om ett starkare skydd mot barn- och tvångsäktenskap och hedersbrottslighet. Det kommer därefter att ta år innan en lag sedan är på plats och kan tillämpas, vilket är inget mindre än en rättsskandal – och en tragedi för många drabbade kvinnor.

Elisabeth Massi Fritz är den enda advokat som är specialiserad på hedersbrott. Också detta är erbarmligt otillräckligt.

Skolan är en viktig arena för att upptäcka och motverka hedersförtryck eller våld. Det upptäckte jag inte minst när jag arbetade med vuxna i sfi. Ofta dök samtalsämnen upp som ”rätten att aga barnen” och att noga kontrollera särskilt döttrarnas förehavanden utanför klassrummet.

Jag anser att varje skola ska ha en handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck. Allra viktigast är hur man ska agera i akuta situationer – att ge stöd och skydd om man har välgrundad oro och misstankar om att den underåriga flickan ska resa till hemlandet för att könsstympas eller tvingas skriva på ett äktenskapskontrakt. Personalen måste då slå larm och göra en orosanmälan till skolledning, socialtjänst, polis eller sjukvård. Att upptäcka ett hedersvåld som pågår fördolt i hemmet är inte lätt.

Men mycket handlar om att synliggöra problemet, att tala öppet om det och att arbeta förebyggande och stödjande. Varje dag.

Christer Nilsson

historiker, författare

tidigare sfi-ansvarig