Insändare Svar på "Blekinge är ett bra tågexempel", 14/11.

Folke Örn från Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet menar att exemplet från Blekinge, där tågresandet ökade med 10 gånger och att busslinjer fick läggas ned när Blekinge kustbana elektrifierades, skulle vara ett argument för att elektrifiera Tjust- och Stångadalsbanorna. I

I vår insändare från 7/11 gör vi en jämförelse mellan bussresandet från södra delarna av Östergötland och tågresandet. Den jämförelsen visar att idag görs 800 000 resor med buss från Kisa och Åtvidaberg till Linköping medan 65 000 resor görs med tåg. Kostnaden för Östgötatrafiken är 30 kr/resande för bussresenärerna och 428 kr/resenär för tågresenärerna.

Detta innebär att cirka 50 procent av arbetspendlingen från dessa orter redan idag görs med kollektivtrafik. Det finns alltså väldigt liten potential att föra över fler resenärer till kollektivtrafiken. Jämför med Blekinge som ökade från väldigt låga tal och där det framför allt var de långa fritidsresorna som stod för i princip hela ökningen.

Att föra över 600 000 resor från den busstrafik som idag trafikeras med halvtimmestrafik till tåg skulle kräva en utökning av tågtrafiken som skulle kosta Östgötatrafiken omkring 200 miljoner kronor extra. Dessutom skulle expressbusslinjerna tvingas lägga ner.

Då måste man ställa sig frågan vilken är arbetspendlarnas destination? Är målet för arbetspendlarna från Kisa och Åtvidaberg att komma till resecentrum i Linköping? Förmodligen inte. Resandestatistik från Östgötatrafiken visar att för de flesta arbetspendlarna från Kisa och Åtvidaberg är någon av de stora arbetsplatserna i Linköping målet med resan. Dessa nås enklast och snabbast genom att åka buss direkt istället för att först ta sig till resecentrum i Linköping och därifrån byta till buss och på så sätt få en längre restid än med expressbussen.

Tågen är effektiva och bra när det gäller att frakta många personer mellan två punkter där det finns stort befolkningsunderlag och där det reser mycket folk. Annars är bussen, som är flexibel och pålitlig, det bästa färdmedlet. I Östergötland ska vi självklart ha ett mixat utbud och använda rätt trafikslag på rätt ställe.

Göran Gunnarsson (C)

ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnen i Region Östergötland

Mats Johansson (S)

f d regionråd