Insändare För att möta miljöhotet har Tekniska verken eldat sin sista kolbit (Corren 15/3). Koldioxidutsläppen minskar med motsvarande utsläpp från 12 000 bilar (personbilar?).

Vid full drift förbränner värmepannorna i Linköping cirka 88 ton bränsle per timme (Tekniska verkens hemsida). Det motsvarar lasten på 4–5 lastbilar med släp. Vid fullt effektuttag anländer alltså kring 100 lastbilar per dygn till Tekniska verken, eller 36 500 lastbilar per år.

Inte en flisa kommer med tåg.

Utsläppen av koldioxid från landsvägstrafiken ökar (!) nu, trots en bred insikt att den måste minska radikalt för att möta miljöhotet. Framför allt lastbilarna står för ökningen.

Vill Tekniska verken, kan huvudparten av deras bränsle komma med miljövänliga tåg i stället för miljöovänliga, energislukande och utrymmeskrävande lastbilar.

Niklas Adell