Insändare Svar på "Flytten är nödvändig", 4/5.

Väldigt glädjande att Arlas vd Patrik Hansson äntligen uttalar sig lokalt i lördagens Corren. Synd bara att det kommer ett halvår efter att beslutet blev offentliggjort när både Arla och dess bönder under tiden fått en ordentlig repa i varumärket .

Den gången hette det att Arla gjorde detta för att rädda ostproduktionen i Sverige och för att Arlabönderna skulle få bättre betalt för mjölken. Det första var en sanning med modifikation, Arla ville helt enkelt åt mjölken till den nya produktionslinjen i Linköping.

Nu heter det att Arla gör detta för att säkerställa svensk mjölkproduktion.

Att mjölkbönderna bör få mer betalt för sin fantastiska produkt tror jag de flesta kan skriva under på. Däremot att svensk mjölkproduktion står och faller med flytten av ett mejeri ”där endast en av hundra ostar som säljs i Sverige är tillverkad i Boxholm och dessutom till ett för lågt pris”, låter inte övertygande.

Det framkommer inte i artikeln vilka miljökonsekvenser flytten till Östersund innebär. Längre transporter till huvudmarknaderna för ost i söder och förmodligen också längre transporter av mjölk till mejeri i en glesbygd. Närproducerad ost och grön omställning talas det lite om och ett uttalande från ansvarig för hållbarhet i Arla efterlyses. Den ökande opinionen för klimatsmarta lösningar ser inte ut att vara Arlas melodi.

Det är förståeligt att storskalighet kan ge en bättre lönsamhet och när Arla nu kommit åt mjölken, varför inte ge avkall på prestigen och överväga andra lösningar än att flytta osten till Östersund. Tror knappast att förtjänsten på ostproduktionen i Östersund kommer att vara större än den är i Boxholm? Om jag förstått det rätt var det tidigare en intressent på banan och varför inte gå i dialog med en sådan som förmodligen har en lägre ambitionsnivå än Arla och som kan vara beredd att ta över anläggningen.

Sist men inte minst var det riktigt dåligt att en Arlabonde nyligen vägrat att ta emot förstaklassare från Stenbocksskolan vid årets kosläpp. En ytterligare degradering av varumärket Arla.

Anders Anderberg