Insändare I år blev det vinter med snö och vitt. Kanske efterlängtat av många. Det kom inga mängder i Linköping men tillräckligt för att snösvängen skulle rycka ut några gånger med snöplogning och sandning.

Tyvärr är många äldre gång- och cykelstråk för smala och kurviga för de jättemaskiner som kommunen numera använder/anlitar. Dessutom kör dessa maskiner fort och ofta utan hänsyn till markeringskäppar och kurvor.

Det här medför att gräskanter och jord hyvlas bort, kantsten rivs upp och vid nästa plogning drivor med grus samlas långt ut i vägrenar och på gräsmattor. I år ser det riktig illa ut.

Tänker kommunen se till att sopa, städa och återställa? Eller blir det som förr om åren - man struntar i allt utanför själva gång-/cykelbanan? Då blir det svårt för vårblommor och grönt att ta sig upp i skräpet som förfular resten av året!