Ordet fritt Efter diskussioner i kommunfullmäktige godkändes detaljplanen för nya simhallen. Hittills har det bara lagts ned miljoner kronor i utredningskostnader, men inte 750 miljoner för ett färdigt skrytbygge. Tinnis som bad behöver ingen simhall för att vara en attraktiv rekreationsplats sommarhalvåret. Med ny byggnation runt Tinnis kan badsjön bli en sommarpärla i framtiden utan simhall.

I artikeln den 6/12 gällande byggnationen framgick att badsjön kan bli avstängd upp till sju år. Detta har inte framgått i någon tidigare information. Är det Glyttingebadet som ska ta över? I artikeln nämndes att eleverna skulle bli bussade för simundervisning. Badsjön är inte till för simundervisning utan som rekreationsplats för Linköpingsborna, som inte har råd att åka bort under sommarperioden. Ska ett skrytbygge behöv förstöra för en nästan hel generation av barn?

Jag har träffat tjänstemän inom såväl kommunen som dotterbolag och ingen har tyckt att placeringen vid Folkungavallen är en bra placering utan betonat att det är ett politiskt beslut. Det bekymrar mig att politikerna inte lyssnar på sina tjänstemän som ofta har utbildning inom området.

En sämre placering av simhallen än den som nu är tänkt är svår att finna, belastar Linköpings mest trafikerade trafikstråk, långt från resecentrum, dyra parkeringsanordningar samt inlåsning gällande framtida utbyggnader. I kostnaden 750 miljoner kronor är 240 parkeringsplatser i beloppet och hur är det med omläggningen av Tinnerbäcken?

Det skulle vara intressant och få vara med och lyssna på ”kohandeln” mellan kommunen, Lejonfastigheter och NCC för att få fram en investeringskostnad som går att offentliggöra. I lördagens insändare från olika föreningar som nyttjar simhallen framgick farhågor gällande innehållet nu när ”prutrundor” har påbörjats. Vad kommer slutsumman att hamna på? Vem tar ansvaret?

Detta gäller även för nu genomförda Vallastaden, till vilken kostnad togs det beslut och vad blev den slutliga kostnaden för kommunen inklusive dotterbolagens deltagande?

En simhall som uppförs vid Saab Arena och som uppfyller idrottsföreningars och allmänhetens krav skulle säkert gå att få för halva priset.

I dag är arbete med miljö- och energiåtgärder det viktigaste, alla bilar ska vara elbilar, elen bara uppstår tydligen. Det är ingen nyhet att om simhall och ishall byggs tillsammans finns det stora synergieffekter gällande energi- och driftbesparingar. De tankarna saknas i projektet. I projektet har lyfts fram att solceller ska placeras på tak och det går även bra vid Saab Arena.

Jag tycker också att våra oppositionspolitiker ska fundera igenom sitt beslut om att inte riva upp förslaget, utan gå till val med det som tidigare var planerat. Och även lyfta fram detta som en miljö- och energiåtgärd.

Lars-Ove Gustavsson