Ordet fritt Svar på "Linghem vill ha ett klart besked", 5/12.

Linghems Sportklubb (LSK) – genom Gunnar Gustafsson, Mikael Ekman, Fredrik Simpson och Gunnar Axelsson – kräver i Corren (5/12) klara besked av den styrande majoriteten när det gäller planer och vägar för Linghem. Det gör vi i oppositionen också. Vidare frågar skribenterna också: ”Vad händer om det blir ny politisk majoritet i kommunen nästa höst?”

Vad gäller Moderaterna så har vi en tydlig plan för hela kommunen, inklusive landsbygd och ytterområden. Där skiljer vi oss markant från dagens S-ledda majoritet som helt fokuserar på staden och kvantitet istället för hela kommunen och kvalité. Vad är väl några villatomter i Linghem eller Berg jämfört med att i Corren få presentera 800 nya lägenheter i Vallarondellen? Moderaterna prioriterar istället hela Linköpings kommun och därför har vi lagt ett flertal förslag för att bland annat underlätta för byggande i småorter och på landsbygden. Vi har också velat utreda möjligheterna till fullstor idrottshall i Tallboda i samband med att skolan byggdes om, vilket tyvärr aldrig skedde.

När det gäller Linghem så tycker inte vi att trafiken ska ledas mellan Himnabadet och Lingheden, trafikflödet bör istället styras utanför orten. Vi har regelbundet varit i dialog med Linghemsbor och LSK för att lyssna, testa och förankra våra idéer och tack vare det upprop som LSK så framgångsrikt startat och drivit så har vi, i de politiska diskussionerna i kommunen, kunnat påverka förslaget i rätt riktning.

Med Moderaterna i majoritet kommer Linghem att kunna växa och utvecklas vidare mot en ort med nya bostadsområden och när det krävs även en ny skola med tillhörande fullstor idrottshall. Tack LSK för det fantastiska engagemang ni visar för orten Linghem.

Fredrik Lundén (M)

v ordf geografiska utskottet Åkerbo

ledamot kommunfullmäktige