Insändare Jag förmodar att alla som är lärare eller elever i Askeby skola har stor anledning att känna sig mycket nöjda och stolta över sin nya fina skola. Jag som bor här och ofta passerar förbi skolan tycker det är mycket trevligt att se skolan och alla barn som tillbringar raster på den moderna och väl utrustade skolgården.

Jag har även fått tillfälle att avnjuta skolans lunch några gånger (mot betalning förstås) och då träffat tillmötesgående bespisningspersonal och mycket trevliga elever.

Allt är ju sällan helt perfekt så jag ställer mig undrande till följande. Personal/elever som nyttjar området runt och på Askebys motionsspår (som sköts helt av kringboende privatpersoner) till orientering (och kanske andra utomhusaktiviteter) låter alltid skärmar som utmärker de olika kontrollplatserna hänga kvar i skogen tills naturen själv eventuellt förintar dem. Verkar oekonomiskt och i vart fall inte särskilt miljövänligt. Om inte lärarna vill/orkar/ gå runt och plocka ner efter sig så vore det kanske ett bra tillfälle att låta barnen göra det och samtidigt lära dem en del om ansvar för miljö och ekonomi?

Olle Karlsson