Insändare Nu vill flera partier föra en omänsklig invandringspolitik och skillnaden mellan Sverigedemokraterna (SD) och andra partier har blivit mindre. Men SD är ändå annorlunda än övriga partier, och inte på ett positivt sätt som Sture Axelsson menar här den 9 juni. Att SD sitter i riksdagen gör inte partiet demokratiskt.

SD har sin grund i fascistisk ideologi. Partiet har inte bara bruna rötter, utan också bruna blad. Om SD säger den svenska nationen menar de inte landet eller medborgarna utan de personer som partiet tycker är svenskar. SD tror att det finns ett svenskt folk med en gemensam vilja, men i en demokrati finns många åsikter.

Jimmie Åkesson sa i en intervju med Dagens Nyheter tidigare i år att han tycker att public-service-media ska påverka samhället genom att ta bort sådant som han anser splittrar landet och i stället lyfta fram kulturarvet och värderingar som har byggt vårt land. Att införa en sådan nationalistisk styrning av Sveriges Radio och Television skulle hota den objektiva nyhetsförmedlingen som är en förutsättning för demokratin.

Ju närmare SD ett annat parti står, ju större är risken att de samarbetar med SD efter valet, oavsett vad de säger innan. Partier på högerkanten har kommit till makten med hjälp av mer moderata partier både i Österrike och Norge.

SD måste alltid ställas till svars för sin bristande demokratisyn av journalister och andra politiker. Övriga partier behöver också måla upp egna visioner om ett bättre samhälle för alla, utan fientlighet mot främlingar. Välj det parti som står närmast din egen vision och ge inte SD chansen att göra Sverige mindre demokratiskt under nästa mandatperiod.

Dag Henning