Insändare Sedan Linköping handikappanpassade kantstenarna på trottoaren har många cyklister börjat utnyttja dessa som cykelbanor. Cykeln är ett fordon och ska hålla sig till vägbanan, något som många verkar ha svårt att förstå.

Att små barn inte är mogna att ge sig ut i trafiken är en sak. Innan de fyllt 9 år är det också tillåtet för dem att cykla på trottoaren. Cyklister som är i körkortsåldern och cyklar på trottoaren borde veta bättre. Ett vänligt påpekande hjälper föga, utan möts oftast av oförstående, ovilja eller ilska.

Längs med S:t Larsgatan, med dess breda trottoarer, är det relativt enkelt att hitta cyklister som beter sig dåligt. Kanske ska vi lyfta ut dem i gatan lite mer handgripligt eller finns det någon som tror att mer information/skyltar hjälper? En överkryssad cykel målad på trottoaren är mitt förslag.

Staffan