Insändare Den senaste tiden har Corren publicerat flera insändare från såväl Linköpingsbor som politiker från M och V. Temat har varit privatisering av omsorgsboenden. I Linköpingsbornas insändare framgår tydligt att upphandling väcker oro bland både boende och anhöriga.

Vi socialdemokrater tycker att merparten av alla boenden ska drivas kommunalt. Det finns inget egenvärde i att privatisera. Kommunal regi är utmärkt av flera skäl: Det ger kontinuitet och större möjlighet till styrning. Personerna som bor i gruppbostaden får dessutom behålla samma utförare och slipper oroa sig för personalbyten och ändrade rutiner för varje ny upphandling. Det blir även lättare att satsa långsiktigt för att utveckla omsorgen.

Samtidigt kan det ibland finnas ett värde i att låta privata utförare driva boenden, men då ska de tydligt stärka kvaliteten i omsorgen.

Gruppbostäderna och servicelägenheterna i Linköpings kommun ska vara av god kvalitet och möta de boendes behov. De betalas faktiskt av våra skattemedel. Vissa personer med stora behov är extra känsliga för förändringar, och vi socialdemokrater kommer inte acceptera att de utsätts för konkurrensupphandling.

Vi fortsätter driva det vi gick till val på: Ingen aktör ska kunna sänka bemanningen till förmån för vinst, och vi bör endast upphandla boenden när det tydligt stärker kvaliteten i omsorgen. Vi ska också kräva kollektivavtalsliknande villkor där personalen har rimlig lön, försäkringar och avsättning till pensionen. Med tuffa krav likt dessa ska det inte finnas utrymme för stora vinstuttag.

Socialdemokraterna kommer fortsätta arbeta för att majoriteten av alla boenden drivs i kommunal regi. Personerna som bor i gruppbostad eller tar emot stöd i hemmet måste få det på sina villkor och utifrån sina behov.

Lotta Bäckman (S)

vice ordförande i social- och omsorgsnämnden

Mikael Scheibel Sahlin (S)

ledamot i social- och omsorgsnämnden