Insändare 1982 flyttade jag och min familj, två vuxna och tre barn 7, 16 och 18 år till Linköping. Under det första året fick vi en välkomsthälsning av Korpen, vilken bestod av en cykelkarta över Linköping med platser av intresse för nykomna utmärkta på kartan. Information om platserna gavs också. Det var till exempel Berga skulpturpark, hundklubben, bron till Landeryds kyrka, gravfältet från järnåldern.

Det tog flera dagar att klara av att besöka dessa platser. På det sättet lärde vi känna Linköping på ett intressant och stimulerande sätt. Linköping var då en militärstad. Vi hade inte trott att "vanliga människor" fick cykla i Tinneröområdet till exempel. Men det fick vi enligt kartan. Det var ett mycket trevligt sätt att lära känna en för oss ny ort. Vi hade bott på flera ställen i Sverige – från Tornedalen i norr till Malmö i söder – men aldrig mottagits på detta trevliga sätt tidigare.

Jag har ingen aning om hur Linköping tar emot nyinflyttade numera. Men jag rekommenderar detta sätt. Gamla Linköpingsbor hade inte kunskap om eller hade inte besökt alla de platser som var inprickade på kartan, visade det sig när jag berättade om en del utflykter för dem.

Ingrid Norrlid