Insändare Varför vill inte läkare jobba kvar på US? Det är banne mig skandal att detta fina sjukhus inte har personal att hand om patienter inom rimlig tid. Maken var på akuten flera gånger under julhelgen, kissade blod och hade rejält ont i njurtrakten. Läkarna på akuten sa att han skulle få en tid på urologen den 10/1.

Efter samtal med urologen står det klart att han får ingen tid förrän om tidigast 4–6 veckor på grund av att två läkare har slutat och de har inga tider att erbjuda. Snart slutar väl resten av läkarna där också på grund av den arbetsbelastning det medför att ha för lite personal.

Likadant är det på ögonmottagningen, patienter med grå starr skickas utomläns, eller får vänta ca 1,5 år på operation på US. Patienter med glaukom blir blinda i kön till försenade kontroller.

Säkert är det likadant på andra avdelningar som vi inte haft kontakt med. Varför slutar läkarna? Vad är det som gör att läkarna hellre pendlar många mil till andra jobb, än att vara kvar på US? Vad kan ledningen göra för att få jobben attraktiva så vi får behålla kompetensen på US?

GBR