Ordet fritt Christian Dahlgrens ledare 1/1 om det svenska jordbruket ”Lyssna på kungen” ger en mer än lovligt naiv och onyanserad bild av det svenska jordbrukets situation.

Det som kungen säger är inte precis kontroversiellt. Han strävar ju alltid efter att vara opolitisk i sitt förhållningssätt. Det är lätt att rent allmänt vara överens med kungen om att bönderna är viktiga för en levande landsbygd.

Jag är enig med Christian Dahlgren om att det inte finns anledning att skuldbelägga bönderna, men där tar enigheten slut. Sveriges bönder lever under ett oerhört starkt ekonomiskt tryck och utsätts för konkurrens från subventionerat jordbruk i ett flertal europeiska länder, så någon form av subventionering är ofrånkomlig om vi över huvud taget skall kunna behålla det svenska jordbruket.

Christian Dahlgren antyder inte ens den starka konflikt som är ständigt aktuell för bönderna mellan ekonomiska krav på avkastning å ena sidan och ett långsiktigt hållbart jordbruk utan alltför stor påverkan på miljön å den andra sidan. Han verkar helt främmande för risker för till exempel långsiktig utarmning av jordar, gödning av vattendrag, sjöar och hav, spridning av gifter, för att bara nämna några av alla risker som finns när ett alltför snävt kortsiktigt ekonomiskt perspektiv blir avgörande för produktionen inom lantbruket. Att påstå att det saknas vetenskapligt stöd för sådana risker påminner starkt om Donald Trumps argumentationsteknik.

Christian Dahlgren avfärdar försök att minska sådana risker genom större ekologiskt hänsynstagande som romantiskt bakåtsträvande trams. Om något är romantiskt bakåtsträvande i detta sammanhang, så är det att använda ”Lyssna på kungen” som politiskt slagträ i lantbruksdebatten.

Fredrik Roll

Svar:

I ledaren skrev jag att det knappast finns något vetenskapligt stöd för att ekoprodukter är nyttigare, hälsosammare, godare och miljövänligare. Detta bygger inte på Donald Trumps argumentation, utan på källor som Livsmedelsverket, Torbjörn Fagerström (professor i teoretisk ekologi), Jens Sundström (docent i växtfysiologi) samt boken ”Den ekologiska drömmen. Myter och sanningar om ekologisk odling” utgiven av 2014 av några forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Jag får dock medge att de nog duger bättre än kungen som slagträ, även om hans tankar var menade att mer generellt illustrera lantbrukets betydelse.

Christian Dahlgren