Insändare Sveriges utsläpp av koldioxid är mycket låga, jämfört med i princip alla andra länder. Utsläppen per capita är avsevärt mindre än hälften av OECD snitt och mindre än en fjärdedel per capita, jämfört med de värsta länderna. Väger man in Sveriges lilla befolkning, så är utsläppen på global nivå knappt mätbara.

Det här är dock inte hela sanningen. Man måste även ta hänsyn till vad man kan kalla importerade och exporterade utsläpp. Sverige har en stor import och därmed så importeras en mängd stora utsläpp. Överskottet i handeln innebär dock att det exporteras stora mängder av låga utsläpp. Vad innebär då det här i totala termer? Det troliga är att Sveriges totala utsläpp skulle kunna räknas en bit högre. Låt säga att nettot skulle vara att Sveriges totala utsläpp därmed skulle vara 50% högre. Det skulle då innebära att vi per capita hamnar på Storbritanniens nivå och en bra bit under Kinas, utan motsvarande justering av deras siffror. Med andra ord så skulle fortfarande Sveriges totala utsläpp på global nivå vara i princip omätbara.

Med tanke på vad jag här beskrivit, så innebär det att det i Sverige är mycket svårt att göra satsningar för klimatet som på global nivå ger några mätbara effekter. Bidrag för elcykel, flygskatt med mera är meningslösa. Än värre är om skatter sätts som innebär att produktionen flyttar till länder som har högre utsläpp. Exempelvis så höga skatter på bränsle så att varor från lantbruk flyttar till annat land men att det sedan ändå köps in. Nej, ska vi i Sverige göra satsningar för klimatet så bör de vara av ekonomiskt värde för landet, annars ska vi istället satsa pengarna där avkastningen på klimatet faktiskt är mätbart.

Föreslår man annat, då är det mest att betrakta som plakatpolitik utan värde som dessutom skadar Sverige. Sverige ska arbeta för globala överenskommelser om stora åtaganden för klimatet, där har vi ju alla förutsättningar att globalt hjälpa till att göra ett avtryck.

Inge Carlsson