Insändare Kostnaden för stafettläkare ökar. Lätt att förstå läkare som får högre lön och mindre ansvar genom att ta en sådan anställning. Göra akuta insatser och ofta byta arbetsplats. Patienten får sällan träffa samma läkare.

Sannolikt en rejält bidragande orsak till problemen inom sjukvården.

Landstingen får ständigt ökande kostnader för hyrläkare, ofta långt över den budget som lagts, trots målsättningen att sänka kostnaden eller helt avstå från hyrläkare. Landstingen ska nu även betala moms utöver de redan höga kostnaderna.

Hur kan det bli så?

Riskkapitalet tycks inte ha svårt att locka läkare. Det blir för få över för landstingen att direktanställa. Landstingen måste använda hyrläkare för att om möjligt klara bemanningen. Är det då rimligt att samhället accepterar detta? Det liknar närmast monopol. Samhället kan omöjligt konkurrera med riskkapitalisterna med det här upplägget.

Ett i och för sig oerhört skickligt upplägg som ändå liknar monopol om du frågar mig och många andra.

Bara samhället/staten brukar tillåtas driva monopol. Exempelvis får bara Systembolaget sälja alkohol över en viss styrka. Ingen annan får göra det. Inga jämförelser i övrigt. Privat tillåts ingen att driva verksamhet som innebär monopol.

Varför vågar ingen ifrågasätta detta väldigt osunda konkurrenssystem där vinsterna går till riskkapitalisterna som köper läkarna, hyr ut dem till högre löner och stoppar mellanskillnaden i den egna fickan. Vilken mera nytta gör bemanningsföretaget än köper och säljer läkarnas legitimerade tjänster?

Om samhället stoppar monopolet blir det pengar över att höja läkarnas löner och samhället, du och jag, får vinsten i form av lägre kostnader för sjukvården.

Med politikens ordvrängeri kan man säga att man inför en reform som innebär skattesänkning.

Lars-Inge