När man lider av psykisk ohälsa är det inte alltid man ser det på personen. Därför är det bra att prata om det. Det är betydligt vanligare att man pratar om somatiska sjukdomar, till exempel cancer eller frakturer än om psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan ökar bland barn och ungdomar just för att man håller tyst om det, det är verkligen tid nu att prata om det.

Jag vet av erfarenhet att man mår mycket bättre av att prata om det, så att man undviker känslan av att vara ensam i sina tankar och i sin psykiska sjukdom. För psykisk ohälsa är inte något man väljer själv och absolut inget att skämmas för. Det kan också leda till att den psykiska ohälsan ökar om man inte pratar om det!

Om barn och ungdomar ska fungera och utvecklas på bästa tänkbara sätt så är psykisk ohälsa något som hindrar. Genom att prata om det blir det lättare för personen att få rätt hjälp och vård i tid. Då får kroppen och sinnet en chans att utvecklas och formas som den ska!

Man måste hitta sin väg men man kan få tips genom att prata om det. När man delar med sig av sin erfarenhet kan man även hjälpa andra så att de inte hamnar i samma situation. Det går att bli frisk. Med hjälp av att man pratar om det så hjälper man andra att hitta sin väg ut ur sin psykiska ohälsa!

Därför vill jag att man ska våga prata om psykisk ohälsa! Så håll det inte inombords! Så börja prata!