Insändare Svar på "Sya behöver en egen återvinning", 2/6.

Det är vi (Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB) som har ansvaret för återvinningsstationerna (ÅVS) och det är vi som tagit bort ÅVS i Sya och det är inte på vare sig vårt eller Mjölby kommuns initiativ. Vi (våra entreprenörer) fick inte längre åka på vägen fram till ÅVS, då den är begränsad till fordon på max 4 ton.

Vi håller på att försöka få till en ÅVS på den ytan där den stod innan den flyttades, det vill säga korsningen Pilkällevägen/Mjölbyvägen.

Vi håller på med bygglovsförfarandet och hoppas att detta kommer bli godkänt så vi åter kan ställa ut en ÅVS i Sya.

Magnus Sandström

regionchef, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI