Insändare Svar på ”Starka skäl för att tillåta konkurrens”, 1/3.

Michael Cocozza skriver ”medborgare som likt Askbom av principiella skäl inte kan tänka sig en plats på ett privat drivet boende”. Du har missat att det är etiska överväganden som driver mig. Du har också missat att jag i annan insändare skrivit att jag inte lägger synpunkter på om folk går till privat vårdcentral eller väljer privat skola. Jag förutsätter att man har förmåga att välja.

Konsekvenserna av valet får man ta själv, och tillsammans med andra. Jag talar för mig själv, men tror mig veta att jag ingår i en majoritet. Jag törs stå för mina åsikter och det är tur att Corren låter oss alla komma till tals.

Det handlar om äldreomsorgen. Den som behöver hjälpen är oftast oförmögen att välja och ta beslut. Någon annan tar beslutet om det nu till äventyrs skulle finnas alternativ. När man besöker ett äldreboende så ser man oftast de boende, sittande eller liggande, vara helt frånvarande och utan kontakt med omvärlden.

Ingen omvårdnad i världen kan avhjälpa vårt mänskliga förfall.

Det är då det blir knepigt. Ska vi i det läget vara föremål för affärsverksamhet? Ska det vara så att det är intressant att följa börsutvecklingen och applådera när man lyckats pressa ut ytterligare någon miljon? Snubblande nära människohandel. Det är oetiskt och ovärdigt och utryck för våra sämsta sidor.

Cocozza skriver att styrelseledamöterna i bolagen har stor kompetens. Det gäller nog inte i vårdarbetet, utan snarare i att töja på lagar, avtal och bestämmelser. Det är det som ger vinsten.

Etik och värdighet, det är det jag i mina insändare alltid skrivit om. Det är begrepp som är ”allt eller inget” och överställt annat. Ingen, vad jag kan konstatera, har bemött mig i detta, det blir besvärligt, utan man hamnar i frågan om ekonomi, och det är starka krafter som triggas igång. Miljarder står på spel. Talet om att ökad kontroll ska lösa alla problem visar på att något i grunden är tokigt.

Samtidigt är det ingen som påstått att jag har fel när jag säger att en splittrad verksamhet är ineffektiv i jämförelse med en sammanhållen. Det finns kommuner som sköter sitt, i egen regi, och gör det med

glans. Effektivt och värdigt. Det är ingen utopi i Linköping heller.

Håkan Askbom