Insändare Idén med att ta bort parkeringsplatser vid Valla minigolfbanor för att få plats för bussparkering och möjlighet för bussarna att vända är mycket dålig. Inte minst med tanke på alla barn som älskar sitt Valla. Som bilförare måste man smyga fram för det kan komma ett barn utspringande som har brått till djur och lekplats. När stora bussar ska parkera och dessutom kunna vända är risken stor för att ett barn blir påkört. Platsen är helt olämplig som bussparkering.

Om inte Majgatan kan användas längre är det väl bättre att anordna plats för bussarna på parkeringen utanför Cupolen. Där är nära till Gamla Linköping och där finns övergångsställe med ljussignaler. Det måste vara mycket bättre än att leda in bussar på den smala vägen förbi kolonierna fram till Valla och riskera svåra olyckor när bussarna ska vända. Parkeringarna behövs! Det är väldigt ofta fullt av besökare till de aktiviteter som finns på området.

Gör om, gör rätt!

Artikelbild

| Att flytta turistbussarna från Majgatan till Valla är klarat olämpligt, anser skribenten.

Jan Hyllander