Insändare Svar på "Se till vad partierna vill nu", 4/1.

Ulf Flodin framhåller Vänsterpartiet (V) som ”det enda parti som ifrågasätter kapitalismen”. Eftersom ett kapitalistiskt system kräver ekonomisk tillväxt så anser Flodin att man orsakar stora skador på miljön på jorden. Kritiken mot V anser Flodin skall göras mot vad partierna vill nu och i framtiden.

Låt oss då titta på V:s partiprogram. Där vill man förstatliga all privat verksamhet, från banker, transportmedel till industri. Här kan man läsa följande: ”Kapitalets makt måste brytas för att demokratin ska kunna fördjupas och breddas. De rättigheter som springer ur ägandet måste begränsas och ägandet i sig övergå till gemensamma former.” och även ”På sikt bör bankväsendet i helhet förstatligas.”

För att kunna förstå vad som händer i ett land där de privata företagen konfiskeras och förstatligas, så kan man dels se hur det ser ut i nuvarande socialistiska stater som Kuba, Kina och Venezuela. Kuba lever kvar på en standard som vi hade på 50-talet, landet styrs av diktatorer som ärver sin maktposition. Kina har utvecklats till en diktatur som inte tillåter någon opposition över huvud taget, oppositionella fängslas och avrättas.

Venezuela är ett land som totalt har körts i botten och människorna svälter och lider så mycket att de flyr landet.

Men man kan även gå tillbaka i historien för att söka svar på hur det gick när socialismens idéer blev verklighet. Det mest tydliga exemplet är Sovjetunionen som efter den kommunistiska revolutionen förvandlades till en grym diktatur. Miljontals människor dödades eller fängslades i omänskliga läger enbart för att de hade en annan åsikt. Statens makt blev enorm och någon personlig frihet existerade inte. Det uppstod nya överklasser bestående av partifunktionärer, politruker och höga militärer. Det fanns speciella affärer där endast denna överklass fick handla och i dessa affärer fanns allt att tillgå, medan folket svalt och saknade grundläggande behov. Det finns inte något land, i historien eller i nutid som har ett socialistiskt styre och som samtidigt är demokratiskt.

Frågan är då om vi skall offra våra demokratiska samhällssystem för att minska miljöförstörelsen. Flodin anser tydligen det, men jag tvivlar på detta eftersom jag själv har sett hur människor hade det i Sovjetunionen och i det förtryckta Östeuropa. Tänk på det när ni ger er sympati och er röst till Vänsterpartiet. Det är en farlig ideologi som detta parti står för och deras verkliga agenda är ingenting som de saluför i den aktuella debatten men idéerna finns där och om de blir verklighet skulle de kasta vårt fina land i fördärvet.

Stefan Karlsson