Insändare Jag läste artikeln i Corren (2/11) om syskonen Lexonius och deras mamma, som tragiskt dog efter att en apelsinklyfta hade fastnat i halsen. Personalen på Attendos boende hade fått panik och visste inte vad de skulle göra. Märkligt att flera vårdare grips av panik samtidigt. Av ovanstående information kan man dra slutsatsen att det i detta fall handlar om outbildad personal. Chefen säger: ”När det gäller Heimlichmanövern så finns det på vårt boende.” Vadå finns?

Vad gäller outbildad personal kan jag relatera till ett äldreboende som drivs av Linköpings kommun, och där jag ofta besöker en släkting. Där kan man få jobba som vikarie utan att ha någon som helst vårdutbildning.

Det verkar inte heller som om det finns krav på att man ska kunna behärska svenska språket. Vikarierna är ofta ungdomar som går i gymnasiet, ofta på helt andra utbildningar än vård, och som hoppar in och jobbar några timmar då och då. Man har ofta arbetspass där det bara är vikarier som arbetar, och ingen ordinarie personal. En del av dessa outbildade vikarier har också rätt att ge mediciner. Antalet vikarier verkar ständigt öka.

Det har förekommit händelser, som kanske inte är livsavgörande men helt oacceptabla. Man har missat information i journaler, missat ordinerade salvor och mediciner och missat symtom på allvarliga sjukdomar som lunginflammation och urinvägsinfektion, som de anhöriga har fått påpeka. Dessa händelser beror med stor säkerhet på brist på vårdutbildning, kanske brist på livserfarenhet och brist på kunskaper i svenska språket.

Det är också vanligt med missförstånd beroende på att de boende inte förstår vad personalen säger. Att de är rara och trevliga är ju en helt annan sak.

Det är mycket märkligt och borde vara otillåtet att arbeta som vårdpersonal utan att ha vårdutbildning. Det är respektlöst mot dem som behöver vården! Om nu Linköpings kommun i sin välvilja försöker att hitta så kallade ”enkla jobb,” så har man grav felaktig insikt angående verkligheten. Det är inget ”enkelt jobb” att vårda andra människor. Man har ett oerhört stort ansvar, man har andra människors liv i sina händer.

Orolig släkting