Insändare Den 10 december ställde Östgötatrafiken in busshållplatsen på Lantmannagatan i Lambohov. Argumentet var att sätta in linje 4 vid ändhållplatsen, Landbogatan, ta bort linje 12, den utgår nu nära Bygdegatan och göra linje 4 snabbare till Resecentrum.

Den går via Vallastaden, US och genom stan. Busshållplatsen Lantmannagatan har haft många skolungdomar och familjer och äldre som passagerare. Vägen där är avsmalnad med skylt 40 kilometer i timmen.

Argumentet håller inte. Det tar cirka 20 sekunder för några att hoppa av eller på bussen vid hållplatser, tittade på klockan. Nu blir bussen istället för snabb! Den står då stilla upp till cirka 3 minuter vid hållplatsen, Isberget.

Varför inte då låta folk få åka med från Lantmannagatan? Den måste ändå sakta ner vid denna hållplats. Några äldre med knäskador sa att de orkar inte vara med på aktiviteter längre, för att de måste gå i mörkret en sträcka, utan buss. Det känns osäkert.

Bussen ökar nu farten vid Lantmannagatan och risken är att något barn blir påkört vid vägens övergång, för en förskola och grundskola finns på andra sidan. Många barn cyklar över där, vid cykelbanans slut. Tungt att bära matkassar och halt på vintern. Några tar bilen eller stannar hemma.

Lisa

Svar:

Var bussen ska stanna beror dels på lämpligheten att stanna på en plats, dels upptagningsområdet men framförallt avståndet mellan hållplatserna.

Om det är för glest mellan hållplatserna kan gångsträckan dit upplevas som ett hinder, men är det för tätt mellan hållplatserna tar bussresan för lång tid och många väljer bort resan av den orsaken.

Sen kan man alltid argumentera för just en speciell hållplats och tycka att det inte är så många sekunder ett extra stopp innebär, men om man räknar så på fler hållplatser utefter linjen så innebär det ganska snabbt att restiden blir längre. Det innebär också att kostnaderna ökar eftersom det krävs fler fordon, eller att tidtabellen måste bli glesare.

Om körtiden innebär att bussen står stilla för länge vid hållplatsen Isberget kommer det att justeras när den nya tidtabellens körtider analyseras senare i år. Vi ser tyvärr en utveckling där kollektivtrafikens medelhastigheter i våra större städer sjunker. Vi ser också att vi på flera håll har ganska tätt mellan hållplatserna. Det skapar ett behov för oss att se över om det finns fler hållplatser som kan tas bort för att behålla kollektivtrafikens attraktivitet.

I stället för hållplatsen vid Lantmannagatan är alternativet att gå till närliggande hållplatser som ligger maximalt 270 meter bort. I insändaren lyfts också trygghetsfaktorn upp och där har vi en pågående dialog med Linköpings kommun för att se hur tryggheten kan förbättras till och från hållplatserna i området.

Mattias Näsström

Trafikoperativ chef

Östgötatrafiken