Insändare Svar på ”TV-sänd gudstjänst en besvikelse” från den 4/7.

Signaturen ”S Axelsson” uttrycker i en insändare i Corren sin besvikelse över SVT:s TV-gudstjänst för den andra söndagen i trefaldighet, vilken visades den 10 juni.

SVT sänder gudstjänster varje söndag alltsedan 1987, vilket innebär cirka 60 gudstjänstprogram per år.

Vårt uppdrag är att göra en såväl geografiskt som ekumeniskt bred resa genom svenskt kyrkoliv under ett programår. Det innebär att vi just detta år reser från norr till söder och sänder programmen med en stor representativ bredd - alltifrån den Ortodoxa kyrkan, Katolska kyrkan, Svenska kyrkan, EQ, frälsningsarmén till pingströrelsen.

Vårt uppdrag är nu att spegla, inte formstöpa, de gudstjänster vi sänder. Bredden och variationerna är ju något av rikedomen i det svenska kyrkolivet som helhet.

Kyrkoårets texter och temata enligt Svenska kyrkan har under de senaste årens ekumeniska utveckling visserligen anammats av allt flera samfund i den svenska kristenheten, men dock inte alla.

Både den katolska och ortodoxa kyrkan har sina egna kyrkoårsbundna texter, medan andra känner sig mer fria att välja egna texter för respektive söndag.

Gudstjänsten den 10 juni sändes från Pingstkyrkan i Västerås, ett samfund som inte självklart väljer att följa kyrkoårets texter och temata – där är traditionen just att vara mer fri i förhållande till dessa.

När vi gästar en sådan församling respekterar vi givetvis dess tradition.

Det vore inte bara förmätet av oss på SVT att tvinga alla samfund att följa kyrkoårets texter, oavsett deras egna traditioner - det vore snarare tjänstefel att utkräva något sådant av alla de församlingar vi gästar. Vårt uppdrag är att spegla helheten av det kyrkoliv sådant som det faktiskt ser ut och äger rum i de olika samfunden i vårt land - inte att själva skapa fasta former för det.

Johannes Söderberg

Samordnare gudstjänster SVT