Insändare I Corren 12/6 kan man läsa att vattenpest förstör badplatsen i Berg. Tyvärr är det inte bara badplatsen i Berg som drabbas av den invasiva vattenpesten, den finns utbredd i hela Roxen och har blivit värre med åren. Den driver omkring i stora sjok i hela sjön fram på sensommaren och ställer till stora problem för båtlivet på Roxen.

Tyvärr kan man även läsa att våra experter på kommun och länstyrelsen inte verkar ha nån långsiktig lösning på problemet mer än ”fysiskt försöka ta upp den” vilket kanske funkar lokalt kortsiktigt men är inte realistiskt på sikt. Om man inte tar problemet på större allvar än så kommer det bara att bli värre.

Lars Björkman

Östergötlands Båtförbund