Insändare Den senaste veckan har bilder på hur Vätterns sjöbotten ser ut presenterats i media. Bilder som visar hur delar av sjöbottnen är döda på fisk och där farliga bakterier frodas. Vår sjö Vättern, en dricksvattentäkt som förser många kommuner i södra Sverige med dricksvatten, mår inte bra.

Förutom de industrier som inte har tillräcklig kapacitet att rena sitt avloppsvatten, har vi kommunerna. Både Motala och Vadstena bygger om och rustar upp sina reningsverk, ett arbete som pågår nu. Det kommer att kosta skattebetalarna en hel del, vilket förmodligen ingen har något emot då rent dricksvatten är en förutsättning för att kunna leva. Vad värre är, är att dessa reningsverk inte håller måttet. Det är fortfarande så att läkemedelsrester och miljögifter släpps igenom de filter som nu installeras.

Samtidigt har ett stort fokus riktats mot Östersjön, ett av världens mest förorenade hav. Bland de största utmaningarna är övergödningen och bottendöden. Centerpartiet menar att det vore en självklarhet att kunna bada i och äta fisk från Östersjön utan att det är förenat med några risker. Där är vi inte idag. De reningsverk som ligger i direkt anslutning till Östersjön är tyvärr inriktade på att rensa bort organiskt material och näringsämnen, medan miljögifter och läkemedelsrester passerar i princip opåverkade. Stora summor satsas nu för att höja kapaciteten hos östersjöanslutna reningsverk.

Alla som läst geografi i skolan vet att allt vatten ingår i ett stort kretslopp. Vätterns vatten kommer slutligen nå Östersjön, så även Roxens, Vänerns, Borens och så vidare. Sjöarna hänger ihop och det är därför inte konstigt att tänka tanken att man inte kan satsa på reningsverk som endast finns i direkt anslutning till Östersjön. Nej, alla reningsverk, och industrier för den delen, vars avloppsvatten kan innehålla miljögifter och medicinrester och som släpps ut i vattendrag och sjöar, ska naturligtvis också ha kapacitet att rensa bort detta avfall.

Centerpartiet i Vadstena förespråkar därför att fokus läggs på alla reningsverk. Att kommuner och industrier uppmanas till att söka de bidrag som finns samt att staten hjälper till både ekonomiskt och med expertis med målet att allt vatten som passerat människor och människors verksamhet är rent från sådant som kan skada allt levande och miljö. Vi kan inte stirra oss blinda på enstaka fall – vi måste höja blicken för att se helheten.

Ellen Lundström

Karl-Erik Forssell

Göran Tunemar

Camilla Westling

Margit Silvheden Berggren

Charlotta Falkhede Elf

Centern i Vadstena