Insändare Svar på "När ska Skänninge få sin tandläkare?" från 20/12.

I Corren 2018-12-20 svarar tandvårdsdirektören Anna Carin Dahlgren på vår insändare om varför etableringen av tandläkarmottagning i Skänninge dröjer. Svaret bekräftar att arbetet inte påbörjats och avslöjar också att inget kommer att ske inom överskådlig tid.

För övrigt är svaret ett resonemang om underbemanning och för stort patientantal i stort. Det är ett mycket större problem, som inte kan lösas av Folktandvården.

En tandläkarmottagning skall etableras i Skänninge. Det har Regionfullmäktige beslutat enligt de kriterier som finns. Belastningen på övriga tandläkarmottagningar blir densamma om de som bor i Skänninge behandlas i Skänninge eller om de kommer åkande till en mottagning på annan ort. Bristen på tandläkare påverkas inte av om tandläkarna utför sitt arbete i Skänninge eller på Skänningepatienter som kommit resande till någon annan ort. Total underbemanning är ett annat och större problem, som borde ligga på fullmäktigenivå inom Regionen. Frågan om varför inget händer kvarstår obesvarad.

Frågan om lämplig lokal är tydligen ett annat problem. Men inte dyker det väl upp lämpliga lokaler av sig självt bara för att man inte gör jobbet med att leta? Inte är det väl enklare att hitta lokal idag än för ett år sedan?

Det inträffade leder till ytterligare frågor. Sitter man i Regionfullmäktige och fattar beslut som man på Folktandvården sedan bestämmer inte behöver genomföras? Behöver regionen ha ett fullmäktige om besluten tas någon annanstans? Är man i fullmäktige nöjda med att 19 månader betraktas som en normal tid innan man ens börjar genomförandet av ett beslut? Sitter man regelmässigt i Regionfullmäktige och fattar populära beslut, som sedan inte genomförs?

Vem är det som bestämmer i Region Östergötland?