Insändare Vice talman Björn Söders uttalanden om samer och judar påminner än en gång om att Sverigedemokraterna är ett särskilt parti. Ett särskiljande parti. När han säger att judar och samer inte kan vara svenskar var det ingen groda, inget misstag i förbifarten. Han redogjorde för partiets politik och syn på människor.

Jag undrar om jag får vara kvar i landet om SD bestämmer. Det är inget märkligt att en individ kan känna samhörighet med flera olika grupper. Alla som tillhör en minoritet eller som flyttat till Sverige vet att man kan identifiera sig som svensk och turk och muslim eller som svensk och same och kristen, eller som i mitt fall svensk och finländare och ateist.

Sverigedemokraterna har rakt motsatt synsätt. I deras värld kan det bara finnas en etnisk identitet åt gången för en människa.

Och det är ingen lek med ord, utan djupt allvar, eftersom Sverigedemokraterna samtidigt är mycket tydliga med att vårt land Sverige, först och främst är till för den etniska gruppen svenskar. Alla som enligt den sverigedemokratiska världsbilden inte räknas dit blir degraderade till andra klassens medborgare, som i bästa fall får finnas här på nåder och i värsta fall inte får vara här alls.

Så sorterar Sverigedemokraterna människor. Det är skamligt. Att försvara de liberala värdena är viktigare än på mycket länge. Det är inte varifrån du kommer som är viktigt utan vart du är på väg. Liberaler drömmer inte om att återskapa forntiden - vi vill göra individens drömmar till verklighet i framtiden.

Rösta på Liberalerna i höst!

Gustaf Appelberg - Ordf. i Liberalerna Linköping