Insändare Christer Kustvik hade i lördagens tidning en utmärkt ledare om mötesplatser med mera i Linköping, men glömde tyvärr en av de viktigaste – Tinnis. Kommunledningen vill nu förändra Tinnis. Bland annat finns ett förslag om att lyfta upp bäcken i marknivå och bygga någon form av våtmark som en ersättning för den stora badsjön. Vilka Linköpingsbor har efterfrågat en sådan förändring? Om den underjordiska kanalen är i behov av att ersättas så gör det istället. Vilka fördelar innebär en våtmark mitt i staden jämfört med den unika badsjön?

Tinnis är en ovärderlig oas, mötesplats och rekreationsområde för, framförallt, barn och ungdomar under sommarloven, men även för vuxna. Otroligt många har under säkra förhållanden lärt sig simma där. Linköpings tätort saknar en bra badplats i närområdet och Tinnis är en bra ersättning och ett bra alternativ till badet i Johannelund. Många generationer Linköpingsbor har tillbringat stora delar av sommarloven i Tinnis. Låt även kommande generationer få göra det!

Måhända är det så att skickliga tjänstemän och politiker inte vuxit upp i Linköping och med Tinnis, eftersom de ofta är inflyttade och därför saknar den känsla för området som vi genuina Linköpingsbor har. Min förhoppning är därför att de de har fingertoppskänsla, lyssnar och fattar kloka beslut!

Roland Johansson