Ordet fritt Svar på ”Kampen för klimatet är global”, 4/4

Jag håller med om att frågan om rättvisa förutsättningar för landsbygden måste vara prioriterad när politiker försöker hitta lösningar i klimatfrågan.

Sen tycker jag att Hans Lindberg gör en tankevurpa. Han beskriver att Sverige enbart bidrar med någon promille av jordens koldioxidutsläpp och att vi då inte behöver göra något åt det inom Sveriges gränser.

Vi kan dela in jordens befolkning i enheter om 10 miljoner. Var och en av dessa hävdar då med rätta att deras utsläpp bara är en liten del av jordens totala utsläpp av koldioxid.

Vem ska då ta ansvar, ta initiativ och agera av dessa enheter? Risken är stor att vi hela tiden skyller på att någon annan. Det är självklart att vi i Sverige har ett ansvar att minska våra utsläpp.

Jag har också uppmärksammat att en stor del av Sveriges befolkning är oroade över att jorden atmosfär blir varmare och varmare. Jag tycker det är märkligt att oron inte avspeglas tydligare i de politiska opinionsmätningarna. Enligt Svenska Naturskyddsföreningen, som är en auktoritet på området, rankades KD, Moderaterna och SD som de sämsta partierna när det gällde klimat- och miljöfrågor inför valet i höstas. KD:s och Moderaternas budget, som röstades igenom i riksdagen med hjälp av SD, konfirmerar deras inställning till miljöfrågor. De skar ner anslaget rejält till Naturvårdsverket.

Det är EU-val i maj. Vi har nu möjlighet att visa att ”Kampen för klimatet är global”.

Claes Brandén, 70 år