Insändare Liberalerna har den bästa miljöpolitiken av allianspartierna, det anser Naturskyddsföreningen (SNF) i en seriös undersökning.

Det är mycket glädjande för oss liberaler, men kanske inte så överraskande. Vi har ofta uppskattats av SNF för vår omsorg om vårt lands natur. Redan 1967, 14 år innan Miljöpartiet bildades, introducerade Liberalerna principen att förorenaren betalar, en skatteväxling som vi menar även bör bli internationellt vedertagen.

Nu pekar SNF på våra krav på bättre skydd för marina miljöer och på bevaringsvärd skog för att ta några exempel.

Anmärkningsvärt är också att Sverigedemokraterna (SD) ligger långt efter de andra partierna vad gäller miljöambitioner. Deras miljöpolitik år närmast obefintlig enligt SNF.

Liberalerna är ensamma om att så starkt betona EU:s betydelse i miljö-och klimatpolitiken. Sveriges utsläpp av växthusgaser är små. De verkliga bovarna är de stora kolkraftländerna i Europa. En gemensam koldioxidskatt inom EU, inte bara här, skulle verkligen göra skillnad. Likaså är vi för en skatt på flygets utsläpp inom hela EU.

Den svenska flygskatt som införts blir en skatt på resor i stället för på skadliga utsläpp. Den snedvrider också konkurrensen mellan europeiska flygbolag. Resenärer kan lätt komma undan skatten genom att resa från Kastrup eller Helsingfors.

Växthusgaser och dess effekter har inga gränser och måste lösas med gemensamma överenskommelser för att bli verkningsfulla. Värnar du om miljön - rösta på Liberalerna i höst!

Åsa Wennergren (L), första namn på Liberalernas kommunlista

Gustaf Appelberg (L), toppkandidat i kommunvalet

Maud Ericson (L), kandidat i landstingsvalet

Carl-Fredrik Ideström (L), kandidat i kommunvalet

Lars Neselius (L), kandidat i kommunvalet.