Insändare Skolan är som vilken arbetsplats som helst, med personal som stretar på och ibland är sjuka eller lediga. Det finns dock ett stort behov av vikarier då en lärare är borta. Eleverna har rätt till undervisning och ordningen på en skola är mycket bättre då lektioner inte ställs in och elever driver löst i korridorerna.

Tyvärr har inte vikariehanteringen fungerat i Linköpings kommun på länge. Detta får till följd att andra lärare får gå in på planeringstid och vikariera eller att många lektioner ställs in. Det finns även ett stort mörkertal i sjuknärvaron av lärare som inte vill vara hemma då de vet att det inte kommer någon vikarie eller att deras kollegor får arbeta mer.

Inom LR har problemet lyfts till kommunens tjänstemän, men till svar har de då fått att det fungerar bra. Täckningsgraden är cirka 90 procent för korttidsvikariat. Det kommer alltså vikarier till 9 av 10 lektioner. Det är en verklighetsbild vi lärare inte känner igen från fältet. Frågan är vilket underlag kommun har för den statistik de redovisar och fattar beslut på?

Vid ett förtydligande från kommunens sida framgår det att det är i genomsnitt 90 procent för alla pedagogiska grupper. För högstadiet där jag arbetar är siffran 75 procent täckning. Men även det är en siffra som är långt ifrån verkligheten.

Jag har statistik från vår skola, vilken ligger lite utanför Linköping, så vi kanske har lite sämre värden än innerstadsskolorna. Jag vet inte. Men om vi har under 75 procent, så ska innerstadsskolorna ha nästan 80 procent vikarietäckning, vilket bara är att gratulera dem.

För Ljungsbro skola under vårtermin har vi haft 35 procent korttidsvikarier från vikariepoolen, 46 procent vikarierat för varandra och 19 procent inställda lektioner. Detta finns noga bokfört på skolan.

19 procent av alla gånger en lärare har varit sjuk har lektionen ställts in, det är katastrof. Mycket dåligt för eleverna. Att vi har vikarierat för varandra till 46 procent är bra för eleverna, men ytterst tveksamt att ha som arbetsmetod, då lärare redan arbetar 100 procent och risken för fler utbrända lärare är uppenbar. Vikariehanteringen måste skötas bättre framöver. Det är ett högprioriterat problem att lösa för Linköpings kommun i sin strävan att skapa bra arbetsmiljöer.

Anders Grafström

Ljungsbro skola, 7–9