Ordet fritt Roland Larsson skriver att ”agen om vinstbegränsning” i ”välfärdsektorn” är meningslös (Debatt 22/8). Det tycker jag också. Det finns möjligheter att göra uttag ur verksamheten utan att det visas vinst på sista bokslutsraden. Lika väl som det finns subtila sätt att skapa vinsten så finns de för att dölja den. Så lagen är meningslös. Det fanns en risk /chans att en lag skulle antas av riksdagen men Sverigedemokraterna uppvaktades av vårdföretagen och bytte sida, så en majoritet är emot.

Personligen intresserar jag mig mest för äldrevården eftersom jag själv är i den åldern att jag vilket ögonblick som helst kan bli i behov av den. Det är där, i första hand, som det verkligen bränns när det gäller affärsverksamhet i vården. Här gäller det inte bara pengar utan etik och värdighet. Ska jag och andra, efter ett långt liv där vi gjort vad vi kunnat, för att vara goda medborgare, plötsligt bli lönsamma ”objekt” för ett företag? Upphandlas! Vårdaren konkurrensutsättas.

Roland Larsson säger att företagens möjlighet att skapa vinster beror på att kommunen har höga kostnader. Det tror jag också. Jag har flera gånger, på denna sida, påtalat att kommunen borde kunna driva verksamheten, om den hade allt i egen regi och sammanhållet, på ett mer kostnadseffektivt sätt. Synergieffekter! Den som varit med lite grann vet att det alltid är lönsamt för den som får bryta ut en vald del ur helheten. Helheten förlorar därför att fasta kostnader är svåra att sänka och får bäras av en ”stympad” helhet som har kvar ansvaret, och dessutom kontrollkostnader.

Det är rätt märkligt när Roland Larsson säger att ”vårdföretagens” möjligheter att ta ut vinst beror på att kommunen har för höga kostnader. Anbuden blir för generösa. Han om någon har ju, som aktiv i politiken, möjlighet att ta taktpinnen och ordna så att kommunens verksamhet blir kostnadseffektiv och styrs från kommunhuset i vår kommun, i stället för från Wallenbergarnas kontor eller andra ställen.

Roland Larsson; ta initiativ till en rejäl utredning av hur en kommundriven äldrevård ska organiseras där personalens initiativförmåga och kreativitet tas till vara, och stärks av karriärmöjlighet. Jämförelse mellan olika enheter skapar incitament till förändring hos personalen. Mångfald kan frodas.

”Närodlad politik” är en slogan för det parti som Roland Larsson företräder. Här har jag givit ett exempel. Jobba för det och ”prat blir verklighet” Jag har bara en röst, men det finns många fler.