Insändare Svar på "Flytten är nödvändig", Debatt 4/5.

När ett gammalt kooperativ växer till en multinationell aktör försvinner länken mellan ledningen och den enskilde bonden alltmer. När konsumenterna revolterar mot en ogenomtänkt nedläggning av ett mejeri lämnas enskilda delägare i sticket eller används i bästa fall som gisslan.

Arla och dess tjänstemän jagar kortsiktig vinst och glömmer totalt vikten av en risk- och konsekvensanalys över hur deras varumärke och dess trovärdighet påverkas utifrån en moralisk och etisk kompass.

Ett företag måste utvecklas och förbättras men varför tror inte Arla på sitt eget varumärke? Varför är man inte stolt över sina produkter? Genom att ständigt försöka prispressa gör man sina varor till intetsägande produkter som lätt kan ersättas av en annan vara.

Arla Sveriges vd Patrik Hansson skriver att besparingen som blir av flytten till Östersund skulle ge 1 000 kronor extra till den enskilda Arlagården per år! Han skriver att många bäckar små blir miljoner. Den uppskattade besparingen på 13 miljoner har man redan tappat på grund av konsumenternas ovilja att köpa Arlaprodukter. Därför håller det argumentet inte. Vad man dessutom totalt missar från ledningens håll är att den enskilda gården har mer än ett ben att stå på och i detta fall har Arlas ledning skjutit sina egna bönder i foten.

Genom att lägga ner och flytta Boxholms Ost till Östersund har Arla tappat såpass mycket i trovärdighet att många nu väljer att helt avstå Arla. Givetvis välkomnas detta av andra mejerier som tar mark i Östergötland och i synnerhet i Boxholm där Arla i stort sett är utraderade från mejerihyllan.

Var det värt det? För 1 000 kronor? Knappast! Jag är övertygad om att Arlagårdar skulle kunna inbringa den summan via sin enskilda gårdsbutik, kosläpp, ta ett foto med en ko, fika i hagen etcetera, för bönder är kreativa!

Det finns en anledning till att Försäkringskassan efterskänker summor under 2 000 kronor brutto. Det är inte är ekonomiskt försvarbart att kräva in. Det kostar mer än det smakar.

Detta borde givetvis även Arlas ledning ta till sig när man till varje pris vill genomföra beslut oberoende av konsekvensen för den enskilda Arlagården som ska kunna stå upp och försvara ledningens beslut trots att argumenten inte håller.

Boxholmsostens Vänner tror på samarbete och mångfald. Det är avgörande för den svenska matförsörjningen. Öppna landskap, glada kossor, nöjda konsumenter. Däri ligger framtiden, närproducerat. Ost skall vändas, inte flyttas.

Christian Wallertz

Ronny ”Bula” Samuelsson

folkrörelsen Boxholmsostens Vänner