Insändare Svar på "Vad kostar Zenit skattebetalarna?”, 17/4.

Så tråkigt att läsa att du tycker verksamheten på Zenit i Mjölby konkurrerar med PRO och SPF. Den är väl snarare ett komplement till dem. Flera av besökarna på Zenit har uttryckt att de tycker det är bra att man bara kan komma till Zenit, utan att vara medlem, vilket man väl måste vara för att ta del av aktiviter i PRO och SPF?

Zenit har verksamhet tre gånger i veckan vilket också är ett komplement. Mycket av verksamheten har en inriktning mot friskvård och det ligger säkert i kommunens intresse att vi seniorer håller oss friska och aktiva så länge som möjligt.

Det är sant att man efter att varit igång i två år har anställt en person på 75 procent. Men det stämmer inte att pensionärerna inte är med och driver det, vad som nu menas med att driva det? Det är flera seniorer, både driftiga och engagerade, som är där och arbetar varje gång det är öppet. Själv lägger jag ner mycket tid på Zenit både de dagar vi har verksamhet och även tid däremellan. Men att vi seniorer skulle klara att driva det helt själv och ta ansvar för hela verksamheten, det hade vi varken klarat eller orkat. Vi är mycket tacksamma för det stöd vi får från kommunen.

När det gäller aktiviteter håller vi själva i flera av dem, till exempel frågesporter, uteaktiviteter och ibland även underhållning.

Kostnader för lön, lokal och annat kan du säkert få reda på av någon på kultur- och fritidsförvaltningen. Där kan du säkert också få reda på hur mycket andra föreninger får i bidrag. För nog är det väl så att även PRO och SPF får pengar av kommunen för sin verksamhet?

Christina Klasson