Storbritanniens beslut att inte delta i ett militärt ingripande mot Syrien lämnar USA med Svarte Petter. I SVT den 22 augusti hävdade dock Hans Corell, före detta rättschef i FN, att Syrien är FN:s ansvar och påpekade att ”vi ska ha respekt för FN-stadgan. Den skrevs av en generation som hade upplevt två världskrig”.

Frågan är vad ansvaret och den respekten som Hans Corell efterfrågar innebär i praktiken. FN:s passivitet är huvudanledningen till att situationen blivit mer eller mindre omöjlig att hantera. Civila dör i ett inbördeskrig vars utgång inte ser ut att kunna leda till annat än ytterligare dödande oavsett vem som tar makten. Dessutom ökar risken ständigt för att kriget i Syrien ska spilla över till grannländerna.

Utebliven internationell intervention har lett till att Syrien erbjuder precis ett sådant kaos som radikala jihadistiska islamister trivs bäst i. Islamistiska krigare som anser sig kämpa för det goda samlas i Syrien från hela världen. Frustrerade, arga och fullständigt hämningslösa härjar de i den syriska landsbygden beväpnade upp till tänderna på jakt efter alawiter och kristna. De får stöd från Saudiarabien och Qatar som hellre ser en fortsättning på kriget än utökat iranskt inflytande i regionen.

På andra sidan finns Assad-regimen med stöd från Iran, Ryssland och Kina villiga till att fortsätta kriget så länge som det behövs för att stoppa de jihadistiska milisernas framfart och utöka sitt eget inflytande i Mellanöstern genom att hålla kvar Assad-regimen vid makten.

Assad-regimens fall kan innebära ett ännu större kaos och kemiska eller biologiska vapen i händerna på grupper utan några som helst spärrar när det gäller mot vem eller hur sådana vapen kan användas.

Förhoppningen om att FN skulle kunna stoppa historiens upprepning av massmord på oskyldiga människor är minst sagt svår att hålla vid liv. FN har blivit en organisation som styrs av politiska sidointressen. Stormakter och diktaturer positionerar sig på bekostnad av människors liv och de ideal som låg till grund för FN:s bildande. Majoriteten av medlemsstaterna är inte demokratier och flera av dem mördar och förtrycker systematiskt sin egen befolkning.

Hans Corell må tycka i SVT att respekt ska visas för FN-stadgan. Men det är stor skillnad mellan att å ena sidan respektera idén som gav upphov till FN och å andra sidan ha förtroende för organisationens förmåga att förhindra återkommande massakrer på oskyldiga människor.

Nobelpristagaren Elie Wiesel hävdade att Förintelsen blev möjlig, inte på grund av de ondas ondska, utan på grund av de godas likgiltighet.