Varje dag läser 104 000 människor Corren, vilket är 1 000 fler än året innan.

Av de största landsortstidningarna är det bara Corren och Barometern i Kalmar som ökar sina räckviddssiffror för papperstidningen.

Även vår upplaga står sig bra. Bara för att klargöra: Räckvidd är antalet läsare per dag och upplaga hur många exemplar av tidningen som säljs varje dag via prenumeration och lösnummer.

Artikelbild

Enligt de senaste TS-siffrorna hade Corren 2018 en genomsnittlig daglig upplaga på 40 900 ex. En minskning med 100 ex, motsvarande 0,2 procent, jämfört med 2017. Bara Upsala Nya Tidning har klarat sin upplaga bättre av de största landsortstidningarna, de har samma upplaga som året innan.

Så hur tolkar vi dessa siffror?

För Corren är det tydliga glädjande besked om att vårt upplagetapp har bromsats in kraftigt.

De första åren på 2010-talet tappade vi flera procent av upplagan varje år, men de senaste två åren har minskningen legat på 0,7 procent för 2017 och 0,2 procent 2018. Så från 2016 till 2018 har vår upplaga sjunkit från 41 300 till 40 900.

Är det något att vara glad över en minskning? Självklart är vi glada!

Varför? För att vi parallellt med papperstidningen bygger vår digitala affär och hittar nya läsare till Corren.se. Så minskningen av pappersläsare tar vi igen med råge där.

Att vi i denna digitala era lyckas behålla så många pappersläsare tar vi som ett gott betyg från er läsare.

Utan att förhäva mig så vill jag säga att jag inte är förvånad. Varje dag har jag kontakt med er läsare – på gatan, i telefon, mejl eller brev – och det är slående hur nöjda ni verkar vara med er kära Corren.

Negativ kritik kommer förstås också till oss, ni Correnläsare har höga krav på oss som gör innehållet, det ska ni ha, men när kritiken framförs så gör ni det nästan alltid med tillägget ”men annars är jag jättenöjd med tidningen och läser den länge varje dag”.

Det gör mig lika glad varje gång jag hör det. Både att ni är nöjda och att ni läser tidningen länge.

Ibland skickar ni in ”Dagens ros” till oss också, det gör oss jätteglada även om vi har som princip att inte publicera rosor till oss själva.

I den här spalten har jag dock större svängrum och kan berätta om en ros i veckan från signaturen BEN. Den löd så här: ”Dagens ros till Corren som har återinfört Blondie (Dagobert) som serie.”

Den är så typisk för er Correnläsare, alltid lika engagerade i stort som smått. Inget inslag är för litet, ingen diskussion för stor, när ni har synpunkter så framför ni dem. Det är absolut en framgångsfaktor för oss, att vi har så tät kontakt med er i utvecklingen av innehållet.

Så fortsätt höra av er till oss!

Till sist en sammanställning av de färska räckvidds- och upplagesiffrorna för de största landsortstidningarnas pappersupplagor:

Räckvidd (enligt Orvesto): 1) Helsingborgs Dagblad 139 000 läsare (-6000); 2) Corren 104 000 (+1000), 3) Upsala Nya Tidning 103 000 (-8000), 4) Nya Wermlands-Tidningen 102 000 (-1000), 5) Nerikes Allehanda 97 000 (-7000), 6) Barometern 90 000 (+1000), 7) Norrköpings Tidningar 86 000 (-2000), 7) Dalarnas Tidningar 86 000 (-10000)...Motala & Vadstena Tidning 18 000 (-2000).

Upplaga (enligt TS): 1) DT 42 300 ex, (-4,7 %), 2) Corren 40 900 (-0,2), 3) UNT 40 200 (0), 4) NWT 40 200 (-2,9), 5) NA 36 700 (-4,7), 6) BT 36 400 (-1,4), 7) Barometern 36 300 (-0,5), 8) NT 32 500 (-0,9)...MVT 8 300 (0). (HD redovisas inte i TS.)

Trevlig helg!