Språkspalten Är det någon skillnad på knappt och nästan? En läsare tar upp två exempel han nyligen läst. ”I dagsläget släpper världens länder ut knappt 40 miljarder ton koldioxid per år från förbränning av fossila bränslen.” Samt: ”Enligt statistiken ökade utryckningarna och bilbärgningarna med knappt 30 procent under sportlovsveckorna 7–10 förra året.”

Ordet "knappt" indikerar att någonting är mindre än förväntat, i underkant. I de här fallen vore slutsatsen alltså att varken utsläppen eller utryckningarna är oroväckande, utan snarare tvärtom, påpekar han. Eftersom det sannolikt inte är vad skribenterna avsett så hade ordet "nästan" bättre speglat intentionen.

Det knepiga ligger förstås i att "knappt" och "nästan" på saknivå uttrycker samma sak, det vill säga att någonting är strax under. Det som gått förlorat är nyansen. Språkliga nyanser är värdefulla, så jag håller med om att det finns skäl att upprätthålla skillnaden mellan orden.

Exemplen här är väl ändå ganska lätta att uppfatta som avsett trots allt. I andra fall är det svårare. Om ett lag har knappt 10 000 i publik – är det då en siffra att vara nöjd med? Ordet knappt signalerar att så inte är fallet. Men att det är vad skribenten menar är följaktligen inte säkert.

För den som har knappt med pengar är det däremot uppenbart att det är mindre än önskvärt.

Daniel Erlandsson skriver språkkrönika varje måndag. Skicka frågor och synpunkter till daniel.erlandsson@ostmedia.se