Widars krönika Lennart Weiss är kommersiell direktör på bostadsföretaget Veidekke Sverige. Weiss och Veidekke är också profilerade bostadspolitiska debattörer som erbjuder på en tacknämlig debattlusta i ett Sverige som annars i stort har lagt ut bostadspolitiken på entreprenad till tjänstemän på Riksbanken och Finansinspektionen. Lennart Weiss framträder även ofta som S-märkt bostadspolitiker; så sent som 2017 var han ordförande i en informell expertgrupp som sattes samman av S partisekreterare Lena Rådström Baastad. Under förra århundradet var jag och Weiss arbetskamrater under några år då vi båda var förbundsombudsmän på det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU.

I dagarna släppte Veidekke Sverige rapporten "Den svenska bostadsmarknaden" (Nr 1 april 2018). Tre tunga frågor mejslas fram i rapporten. "1. Vem ska finansiera framtidens bostäder? 2. Hur ska ekonomiskt svaga komma in på bostadsmarknaden? 3. Var det verkligen så välbetänkt att flytta avgörande beslut för samhällsutvecklingen från politiska församlingar och till myndigheter?"

Veidekke talar givetvis i egen sak. Bolaget vill bygga och sälja de bostäder som de bygger och då krävs stora och breda grupper av möjliga konsumenter. Veidekkes sak är därmed också många andras sak. Genom de kreditrestriktioner som statliga myndigheter och banker har genomfört under åren 2016–2018 har "inträdesbarriärerna för bostadsmarknadens outsiders höjts ytterligare", skriver Veidekkes svenska ledning i rapporten.

I rapporten redovisar Lennart Weiss i samarbete med Veidekkes analytiker Linda Jonsson med "verklighetsnära" siffror från bostadsbolagens försäljning och beviljade bygglov på en trolig nedgång i bostadsbyggandet från 2019 och framåt. Minskningen bedöms ligga mellan 25 och 30 procent. Ett slags byggkris i annalkande således. Kreditrestriktionerna slår direkt mot finansieringssystemet, som sedan länge i väsentliga delar bärs av hushåll och banker.

Bostadsfrågan är närmast stendöd i politiken. Utan debatt kör Sverige in i en "nygammal miljö präglad av regleringar och restriktioner med ökande sociala klyftor där statens kostnader med nödvändighet kommer att öka", skriver Weiss och Jonsson i rapporten. Det måste inte vara på det här sättet. Socialdemokraterna borde öppna ögonen nu istället för senare då prislappen kommer att vara betydligt högre. Dags att värva Weiss?

Widar Andersson är chefredaktör på Folkbladet och socialdemokratisk krönikör i Corren. widar@folkbladet.se