Widars krönika I stadsdelen Kreuzberg i Berlin finns sedan 2010 museet ”Terrorns topografi”. Museet är beläget just i de kvarter där nazisternas våldsapparater Gestapo och SS bredde ut sig över flera hektar då det begav sig. Terrorns topografi är drabbande. Utställningens noggranna och på många sätt vardagliga beskrivning av terrorns fysiska former är effektiv och påverkande; så här gick dag för dag mördandet och terrorn till. Och det utfördes av människor som också kunde älska, skratta och sjunga.

Minnen från mitt besök på museet i Berlin väcks till liv hos mig när jag här i Corren (3/1) läser om polisen Sandra Kunnari. Polismyndigheten har bildat ett nytt nationellt team som ska arbeta mot hedersvåld. Tanken är att teamet ska fungera som experter i besvärliga utredningar. Sandra Kunnari är en av poliserna som ska arbeta i det nya teamet. Sandra Kunnari sätter fingret på hedersvåldets topografi; det som gör hedersvåld till en extremt vidrig och extra svårutredd form av terror.

”I nästan alla andra fall är det bara den misstänkta gärningspersonen som utgör ett hot mot brottsoffret. I de här fallen hotas tjejerna och kvinnorna av sina familjer eller hela släkter,” säger Sandra Kunnari till Corren.

Hedersvåldets fysiska uttryck – topografi – behöver rivas ner lika omsorgsfullt som det nya Tyskland rev ner den nazistiska terrorns uttrycksformer och kvarter. Det behövs säkerligen bättre lagar, hårdare straff, mer frekventa utvisningar, bättre domare och poliser och ett öppnare medieklimat för att i grunden få stopp på klan- och familjeterrorn.

Kanske borde vi också likt Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen konstatera att det är dags att ”Riva ghettona”? I sitt nyårstal tog Rasmussen upp Danmarks problem med brottslighet och parallellsamhällen.

"Vi ska sätta ett nytt mål om att avveckla ghettona helt. På vissa platser ska betongen brytas upp och byggnader rivas”, sa statsministern.

Så kan det vara. Hedersvåldet och den grova kriminaliteten har sin topografi och sin arkitektur. Det börjar bli dags att riva eländet. Dags att bygga nytt.

Widar Andersson är chefredaktör på Folkbladet och socialdemokratisk krönikör i Corren. widar@folkbladet.se