Linköpings kommunfullmäktige avslog i veckan Christoffer Rosendahls (C) motion om att utreda fördröjd skolstartstid för gymnasieungdomar i Linköping och skälen som angavs var att det inte passar rådande kollektivtrafik och att elevernas sömn är föräldrarnas ansvar, inte kommunens.

John Axelsson, sömnforskare på Stockholms universitet, reagerar starkt när jag ringer upp och berättar för honom.

– Det är konstigt om politiker avfärdar såna här förslag utan att ens utreda det med aktuell forskning. Att få ungdomar att sova mer är en viktig fråga som man ska ta på allvar. Vi vet säkert att många ungdomar har störd sömn, att många stressas av det, inte minst flickor, och flera studier visar att senare skolstarttid är ett sätt att få ungdomar att sova bättre. Det finns en bra slutsats från Pediatric Society i USA som föreslår att inga skolungdomar bör börja före 8.30, så det finns ett starkt stöd i forskningen för att senare skolstartstid har positiva effekter.

Jag har själv tre tonårsbarn hemma. De två yngsta sover åtta-nio timmar per natt, den äldsta cirka fem timmar. De får alla tre samma föräldrastöd, men sover ändå så olika.

John Axelsson är kritisk mot att lägga hela ansvaret på föräldrarna.

– Det fungerar inte. 30 procent av barnen får inte det stödet från sina föräldrar. Så lägger du ansvaret där så når det inte alla barn.

Det var det jag reagerade starkast på när jag lyssnade på fullmäktigedebatten i tisdags. När ledamot efter ledamot kom upp i talarstolen och sa att tonåringarnas sömn är upp till föräldrarna.

En kommun ska verka för alla barn, starka som svaga, oavsett vilket föräldrastöd de har.

Speciellt eftersom sömnproblem från start drabbar de svagaste hårdast.

– Ja, så är det. Många barn idag har ADHD och autism och de problem de kämpar med, kring koncentration och impulsivitet, förvärras av störd sömn. Alla människor har en grad av ADHD och koncentrationsproblem och störd sömn förstärker de problemen. Så även barn med en mindre grad av ADHD, som har klarat sig bra i unga år, kan få problem när de får störd sömn i tonåren. Och för de som har svår ADHD blir problemen mycket svårare eftersom de redan är den grupp som har svårast att lägga sig på kvällen.

Det här var inget som Linköpings kommunfullmäktige brydde sig om.

Nej, där ansåg en majoritet att det inte är politikernas sak att hjälpa ungdomar med sömnproblem, att det är upp till varje skolas rektor att avgöra skoldagarnas starttider.

Christoffer Rosendahls (C) motion tog upp ett stort samhällsproblem, som påverkar mängder av tonåringars välmående, men fullmäktige kastade den i papperkorgen för att de inte vill lägga om busstidtabeller och lokalbokningar.

Det är ju så man kan gråta.

Kommunbyråkrati i dess kantigaste, ovärdigaste form.

Lars Vikinge (C) satte fingret på motargumenten:

– Ni värnar systemet när ni borde värna barnen.

Exakt så.

– Det finns inget negativt med senare skolstartstid, säger John Axelsson. Alla försök som görs, i USA, Tyskland och på senare tid även i Sverige, visar positiva effekter. Att det här har varit svårt att genomföra har ofta berott på att lärarna inte vill börja senare, för de vill inte komma hem senare, men i Tyskland har man visat att en effektivisering av schemat gör att sluttiden inte blir senare. Att göra bra, effektiva scheman är en konst.

John Axelsson avslutar med ett råd till alla oss tonårsföräldrar:

– Det bästa man kan göra är att skapa fasta sovrutiner för sitt barn. Det är det bästa sättet att få barn att sova mer. Sen finns det stora, väldokumenterade effekter på att ta ut telefoner och andra skärmar ur rummet när de ska sova. Men tyvärr har ju inte alla barn det här stödet hemma.

Kommunfullmäktige borde ha beslutat att utreda fördröjd skolstart.

När all forskning pekar åt samma håll, när alla försök som görs runtom i hela världen ger positiva effekter, då är det minsta vi kommuninvånare kan kräva att man utreder saken.

Jag hoppas på ett annat beslut nästa gång ärendet tas upp.